انجیل - شرح آنلاین
قرآن بخوانید و به آن عمل کنید ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

قرآن بخوانید و به آن عمل کنید

ریانوویستی، ( شرح آنلاین ) - رئیس جمهور روسیه جوانان کشورش را به خواندن قرآن و عمل به آن توصیه کرد.