انحصار تولید - شرح آنلاین
شکسته شدن انحصار تولید کاتالیست SAC۵۰۰ توسط ایران ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

شکسته شدن انحصار تولید کاتالیست SAC۵۰۰ توسط ایران

مهر، (شرح آنلاین)- مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت: موفق شدیم تا انحصار تولید کاتالیست SAC۵۰۰ که در اختیار دو تا سه شرکت در دنیا بود را بشکنیم.