انسان - شرح آنلاین
آخرش ما قربانی خواهیم شد نه طبیعت / زخم انسان‌ها بر طبیعت ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

آخرش ما قربانی خواهیم شد نه طبیعت / زخم انسان‌ها بر طبیعت

تبریز ، (شرح آنلاین) - با پشت سر گذاشتن سیزده بدر سال 98 ، از نوروز خارج شده و روز های کاری سال شروع می‌شود که باید در مورد رابطه خود با محیط اطراف‌مان دقت بیشتری به‌کار بریم تا طبیعت امروز حسرت فردایمان نشود.