انواع خودرو - شرح آنلاین
مزدا بی دلیل ترمز می کند ۰۶ دی ۱۳۹۸
به دلیل اختلال نرم افزاری؛

مزدا بی دلیل ترمز می کند

یک اختلال نرم افزاری در سیستم ترمز خودکار خودروهای مزدا ۳ سبب می شود این وسیله نقلیه به طور اشتباه مانعی را ردیابی و ترمز کند.