اهبر اکثریت دموکرات - شرح آنلاین
استیضاح ترامپ ۲۰ بهمن برگزار می شود ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
در مجلس سنا؛

استیضاح ترامپ ۲۰ بهمن برگزار می شود

رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا اعلام کرد که استیضاح دونالد ترامپ بیستم بهمن ماه جاری در این مجلس برگزار می شود.