اهدای کبد و کلیه‌های - شرح آنلاین
اهدای اعضای بدن کودک ۴ ساله در کرمانشاه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

اهدای اعضای بدن کودک ۴ ساله در کرمانشاه

کرمانشاه، مهر، (شرح آنلاین) - اعضای بدن امیرعلی کریمی کودک چهار ساله کرمانشاهی به بیماران نیازمند اهدا شد.