اوباش گردانی - شرح آنلاین
تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست/ با متخلفین برخورد شود 22 مهر 1399
واکنش رئیس قوه قضاییه به ماجرای اوباش گردانی:

تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست/ با متخلفین برخورد شود

رییس قوه قضاییه در خصوص ماجرای اوباش گردانی اخیر گفته است که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.