اوتیمو - شرح آنلاین
رسالت یک تولیدکننده، باید تولید کالای با کیفیت ایرانی باشد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

رسالت یک تولیدکننده، باید تولید کالای با کیفیت ایرانی باشد

تبریز،( شرح آنلاین ) - رسالت و هدف اصلي یک تولیدکننده باید در کنار كارآفريني و ايجاد اشتغال؛ تولید کالای با کیفیت ایرانی باشد.