اوراق نفتی - شرح آنلاین
عرضه ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت صنعت نفت ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

عرضه ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت صنعت نفت

صدا سیما،( شزح آنلاین)- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از عرضه ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت صنعت نفت در۲۲ اسفندماه خبر داد