اولین مبتلا شده ویروس کرونا - شرح آنلاین
تصویری از اولین فرد مبتلا به کرونا 08 فروردین 1399

تصویری از اولین فرد مبتلا به کرونا

یک فروشنده چینی میگو اولین کس در جهان بوده که به نوع جدید ویروس کرونا مبتلا شده است.