اپلیکیشن - شرح آنلاین
تامین رایگان داروهای بیماران در مناطق سیل زده با ارائه کد ملی 26 فروردین 1398

تامین رایگان داروهای بیماران در مناطق سیل زده با ارائه کد ملی

مهر، (شرح آنلاین ) - سخنگوی کمیسیون بهداشت و در مجلس گفت: بیماران در مناطق سیل زده می توانند بدون دفترچه بیمه و تنها با ارائه کد ملی و به صورت رایگان داروهای مورد نیاز خود را تامین کنند.