اژه ای - شرح آنلاین
حسین فریدون برادر رئیس جمهوری به زودی دادگاهی می شود ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

حسین فریدون برادر رئیس جمهوری به زودی دادگاهی می شود

(شرح آنلاین) - سخنگوی قوه قضائیه از برگزاری دادگاه حسین فریدون برادر رئیس جمهوری در آینده نزدیک خبر داد.