اکبر دشتی - شرح آنلاین
خبر عمدی بودن آتش‌سوزی بازار تبریز تکذیب شد ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

خبر عمدی بودن آتش‌سوزی بازار تبریز تکذیب شد

شرح آنلاین - سخنگوی آتش‌نشانی تبریز خبر عمدی بودن آتش‌سوزی بازار تبریز را تکذیب کرد.