ایالت پنجاب - شرح آنلاین
۲۷ مهر ۱۳۹۷

۵۰ نفر کشته در تصادم قطار با مردم در هند

برخورد قطار با مردم در ایالت پنجاب هند حدود ۵۰ نفر را به کام مرگ کشاند. شرح آنلاین – اسپوتنیک: در حادثه برخورد یک دستگاه قطار در ایالت پنجاب هند با مردم حدود ۵۰ نفر کشته شده و تعداد زیادی نیز زخمی شده اند. این حادثه در منطقه «آمریتسار» (Amritsar) در ایالت پنجاب به وقوع […]