ایران باستان - شرح آنلاین
جشن بهمنگان در ایران باستان ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

جشن بهمنگان در ایران باستان

جشن‌های ایرانی به جشن‌هایی ملی و مردمی گفته می‌شود که دارای ریشه تاریخی و ایرانی‌اند که از دوران باستان به نسل امروز رسیده‌ است. برخی از این جشن‌ها کم‌ و بیش زنده بوده و به جشن‌هایی اطلاق می‌شود که بنا به سنت تاریخی در میان مردم رایج است مانند جشن نوروز.