ایرج شهین - شرح آنلاین
هنرمندان درباره اقدامات شهرداری تبریز در حوزه فرهنگ و هنر چه می گویند؟ ۱۹ دی ۱۳۹۷

هنرمندان درباره اقدامات شهرداری تبریز در حوزه فرهنگ و هنر چه می گویند؟

شهروندان تبریزی در نظرسنجی برنامه تلویزیونی مطالبه، به عملکرد شهرداری تبریز در حوزه فرهنگ و هنر رای مثبت دادند؛ حال هنرمندان نیز از حمایت های شهرداری تبریز در این حوزه ابراز رضایت می کنند.