ایرج مسجدی - شرح آنلاین
محتوای آخرین پیام سردار شهید قاسم سلیمانی در عراق چه بود؟ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

محتوای آخرین پیام سردار شهید قاسم سلیمانی در عراق چه بود؟

سفیر ایران در عراق از محتوای پیام تهران به عربستان سعودی که قرار بود سردار شهید قاسم سلیمانی به دست دولت بغداد برساند، سخن گفت.