ایرنا - شرح آنلاین
واژگون کردن پرچم جمهوری اسلامی توسط خبرگزاری ایرنا ۱۷ آبان ۱۳۹۷

واژگون کردن پرچم جمهوری اسلامی توسط خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری جمهوری اسلامی در اقدامی غیرحرفه ای اقدام به انتشار تصویر واژگون پرچم کشورمان در این خبرگزاری کرد.