ایستگاه مترو - شرح آنلاین
چهار ایستگاه مترو تبریز ۲۷ آذر توسط رئیس جمهور افتتاح می شود 17 آذر 1399
شهردار تبریز:

چهار ایستگاه مترو تبریز ۲۷ آذر توسط رئیس جمهور افتتاح می شود

شهردار تبریز گفت: چهار ایستگاه متروی تبریز ۲۷ آذر توسط رئیس جمهور افتتاح می شود.