برخورد با نماینده مجلس - شرح آنلاین
واکنش نمایندگان‌ به برخورد یک نماینده با مأمور راهور ۰۵ بهمن ۱۳۹۹

واکنش نمایندگان‌ به برخورد یک نماینده با مأمور راهور

برخی نمایندگان مجلس نسبت به اخبار منتشره در مورد برخورد یک نماینده مجلس با مأمور راهور واکنش نشان دادند؛ از دفاع و وعده پیگیری و برخورد گرفته تا درخواست استعفای نماینده متخلف.