برداران صدرالساداتی - شرح آنلاین
ماجرای برادران صدرالساداتی از سوی دستگاه قضا پیگیری شود ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

ماجرای برادران صدرالساداتی از سوی دستگاه قضا پیگیری شود

شرح آنلاین - اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار بررسی ابعاد کامل ماجرای برادران صدرالساداتی و برخورد با آنها به دلیل تشویش اذهان عمومی شد.