بسکتبال - شرح آنلاین
کمیته انضباطی بسکتبال، رای فیبا درباره باشگاه شهرداری تبریز را تایید کرد ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

کمیته انضباطی بسکتبال، رای فیبا درباره باشگاه شهرداری تبریز را تایید کرد

فارس، (شرح آنلاین) - کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال رای فیبا درباره باشگاه شهرداری تبریز را تایید کرد.