بودجه نفت - شرح آنلاین
کاهش مستمر اتکا به نفت از دستاوردهای بزرگ اقتصاد مقاومتی است 01 آذر 1399
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

کاهش مستمر اتکا به نفت از دستاوردهای بزرگ اقتصاد مقاومتی است

رئیس جمهور کاهش مستمر اتکا بودجه به نفت را از دستاوردهای بزرگ اقتصاد مقاومتی در دولت های یازدهم و دوازدهم برشمرد.