تحقیق و مطالعه - شرح آنلاین
یک بهایی در تبریز مسلمان شد ۰۲ خرداد ۱۳۹۸

یک بهایی در تبریز مسلمان شد

تبریز، فارس، (شرح آنلاین) - یک بهایی پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، با حضور در دفتر امام جمعه تبریز و ادای شهادتین مسلمان شد.