تغییر ساعت - شرح آنلاین
تغییر ساعت رسمی کشور از شب اول فروردین 29 اسفند 1397

تغییر ساعت رسمی کشور از شب اول فروردین

دولت ، (شرح آنلاین) - ساعت رسمی کشور، در ساعت ۲۴ فردا شب (یکم فروردین) یک ساعت جلو کشیده می شود.