تکذیب شایعه - شرح آنلاین
تکذیب سقوط هواپیمای مسافربری در فرودگاه امام خمینی ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

تکذیب سقوط هواپیمای مسافربری در فرودگاه امام خمینی

مدیر روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی شایعه سقوط هواپیمای ترکیش ایر را تکذیب کرد.