جابجایی - شرح آنلاین
رایزنی برای جابجایی زندان اصفهان ادامه دارد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

رایزنی برای جابجایی زندان اصفهان ادامه دارد

اصفهان، فارس، (شرح آنلاین) - استاندار اصفهان جابجایی زندان اصفهان از مکان فعلی را موضوع بسیار مهمی دانست و گفت: در همین راستا مذاکراتی با وزیر کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت.