جاده قطور رازی مررازی - شرح آنلاین
جاده قطور نقش مهمی در مبادلات تجارت ایران و ترکیه دارد ۰۴ شهریور ۱۳۹۹
فرماندار شهرستان خوی

جاده قطور نقش مهمی در مبادلات تجارت ایران و ترکیه دارد

فرماندار شهرستان خوی گفت: با توجه به تصمیم دو کشور ایران و ترکیه مبنی بر افزایش مبادلات تجاری، این مسیر میتواند از طریق پایانه رازی نقش مهمی در رسیدن به تصمیم دو کشور ایفا نماید.