جاوید شاهوردیف - شرح آنلاین
قره باغ و شرق زنگزور منطقه نمونه ای برای جهان خواهد بود 17 تیر 1403

قره باغ و شرق زنگزور منطقه نمونه ای برای جهان خواهد بود

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان تحت رهبری رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، در سپتامبر تا نوامبر 2020 با موفقیت به جنگ میهنی پایان دادند و اشغال به پایان رسید.

آذربایجان در حال تغییر چهره قفقاز جنوبی است 31 شهریور 1402

آذربایجان در حال تغییر چهره قفقاز جنوبی است

33 ماه از امضای بیانیه 10 نوامبر 2020 می گذرد. بر اساس مفاد این بیانیه، نیروهای حافظ صلح روسی که ضامن صلح هستند، باید تروریست های ارمنی در قره باغ و بقایای ارتش ارمنستان را از خاک آذربایجان و در عین حال کریدور زنگزور را به طور کامل خارج کنند.

تروریسم زیست محیطی ارامنه باید متوقف شود 26 آذر 1401

تروریسم زیست محیطی ارامنه باید متوقف شود

ششمین روزی است که نمایندگان سازمان های مردمی و فعالان محیط زیست در بزرگراه شوشا - خانکندی برای مشاهده فعالیت های غیرقانونی ارامنه در خاک آذربایجان تجمع کرده اند. آنها به رفتار نیروهای حافظ صلح روسی مستقر در اینجا اعتراض می کنند.