حاج قاسم - شرح آنلاین
ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم هستند ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
رئیس قوه قضائیه در همایش حقوقی دفاع مقدس:

ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم هستند

رئیس قوه قضائیه در همایش بین المللی مطالبات حقوقی دفاع مقدس گفت: ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم هستند.