حسین باهر - شرح آنلاین
تکیه محرم مهمان خانه ها می شود 27 مرداد 1399

تکیه محرم مهمان خانه ها می شود

مدیر گروه فرهنگی مذهبی آئینه از برگزاری تکیه محرم به صورت مجازی خبر داد.

کسب مقام نخست “نماهنگ تا صبح امید” در جشنواره حقیقت مجازی 10 تیر 1399
با رقابت در میان 159 اثر

کسب مقام نخست “نماهنگ تا صبح امید” در جشنواره حقیقت مجازی

نماهنگ تا صبح امید به کارگردانی حسین باهر در جشنواره حقیقت مجازی موفق به کسب مقام نخست در میان 159 اثر شد.