حشد شعبی - شرح آنلاین
دبیرکل حشد شعبی عراق تعیین شد ۰۳ آذر ۱۳۹۹

دبیرکل حشد شعبی عراق تعیین شد

منابع عراقی از تعیین «تحسین مطر العبودی» به عنوان دبیرکل سازمان حشد شعبی این کشور خبر دادند.