حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه - شرح آنلاین
ابلاغ نحوه پرداخت کمک جبرانی خانوارهای کم‌درآمد ۳۰ آبان ۱۳۹۷

ابلاغ نحوه پرداخت کمک جبرانی خانوارهای کم‌درآمد

دستورالعمل توزیع مرحله اول بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که بر اساس آن سهم ریالی هر خانوار به نسبت تعداد جمعیت مشخص شده است.