حمله به اتوبوس مسیحیان مصری - شرح آنلاین
ایران حمله تروریستی به اتوبوس حامل مسیحیان در مصر را محکوم کرد ۱۱ آبان ۱۳۹۷

ایران حمله تروریستی به اتوبوس حامل مسیحیان در مصر را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی به اتوبوس حامل مسیحیان در مصر را محکوم و با خانواده قربانیان و مجروحان این حادثه ابراز همدردی کرد.