حمید صفت - شرح آنلاین
به حکم قصاص حمید صفت اعتراض می‌کنیم 15 فروردین 1400
قاسمی آقباش:

به حکم قصاص حمید صفت اعتراض می‌کنیم

وکیل مدافع حمید صفت گفت که به حکم صادره موکلش مبنی بر قصاص اعتراض می‌کند و پرونده با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.