حوزه نشر - شرح آنلاین
گردش مالی کتاب‌های سال ۹۸ چقدر بوده است؟ 18 خرداد 1399

گردش مالی کتاب‌های سال ۹۸ چقدر بوده است؟

محمود آموزگار درباره گردش مالی حوزه نشر در سال گذشته گفت: گردش مالی کل کتاب‌های سال ۹۸ برابر با ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.