خطر خشکی دریاچه ارومیه - شرح آنلاین
بیشترین خطر خشکی دریاچه ارومیه متوجه آذربایجان شرقی است 26 آذر 1399
مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی:

بیشترین خطر خشکی دریاچه ارومیه متوجه آذربایجان شرقی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: بسیاری از خطرات خشکی دریاچه ارومیه متوجه استان آذربایجان شرقی است.