خط دو مترو - شرح آنلاین
تامین فاینانس برای اجرای پروژه خط ۲ مترو تبریز 29 آذر 1399
شهردار خواستار شد

تامین فاینانس برای اجرای پروژه خط ۲ مترو تبریز

شهردار تبریز با اشاره به جهت عقب ماندگی خط دو قطار شهری تبریز نسبت به سایر کلانشهرها، خواستار تامین فاینانس توسط بانک مرکزی برای اجرای پروژه خط دو مترو تبریز شد.