خودسوزی - شرح آنلاین
دختر آبی زنده است/سوء استفاده معاندان و ملحدان از نبود سواد رسانه ای مخاطبان ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

دختر آبی زنده است/سوء استفاده معاندان و ملحدان از نبود سواد رسانه ای مخاطبان

شرح آنلاین - وقتی معاند و مخالف هم پیاله برای خبرسازی جهت به حاشیه راندن واقعه عظیم روز عاشورا می شوند باید هم انتظار چنین اقداماتی از سوی آنها را داشت، شایعه مرگ دختر طرفدار حضور در استادیوم که چند روزی است در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر می شود.