دادستان شهرستان ملکان - شرح آنلاین
دختر ملکانی خودکشی کرده است/متوفی ادعاهایی علیه یک نماینده داشت ۱۸ دی ۱۳۹۷

دختر ملکانی خودکشی کرده است/متوفی ادعاهایی علیه یک نماینده داشت

دادستان شهرستان ملکان گفت: دختر جوان در ملکان دو روز قبل خودکشی کرده است.