دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی - شرح آنلاین
کنکور ۱۴۰۰ حذف نمی‌شود 21 آبان 1399

کنکور ۱۴۰۰ حذف نمی‌شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه حذف کنکور یک پروسه تدریجی است و باید کار کارشناسی روی آن انجام بگیرد، گفت: به طور یقین کنکور ۱۴۰۰ حذف نخواهد شد.

شاهد شکل گیری داعش نوین در غرب هستیم 27 اسفند 1397

شاهد شکل گیری داعش نوین در غرب هستیم

مهر ، (شرح آنلاین) - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی نیوزلند، گفت: غرب، داعش را ایجاد کرد اما داعش جدید در آمریکا و اروپا به وجود آمد است.