دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه - شرح آنلاین
ابلاغ دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه 07 بهمن 1397

ابلاغ دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

روابط عمومی قوه قضاییه ( شرح آنلاین ) - دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.