دهیاری ها - شرح آنلاین
حدود ۵۰ نفر از جامعه شوراها تاکنون دستگیر شده اند 11 تیر 1399
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:

حدود ۵۰ نفر از جامعه شوراها تاکنون دستگیر شده اند

مهدی جمالی نژاد گفت: اگر تخلفی در شورا رخ می دهد و یا اعضای شورا دستگیر می شوند این دلیل بر زیر سؤال بردن کل نهاد شورا نیست .