دیتمار بیکای - شرح آنلاین
مقایسه عملکرد تراکتور سال قبل با تراکتور زنوزی 26 اسفند 1397

مقایسه عملکرد تراکتور سال قبل با تراکتور زنوزی

تبریز ، (شرح آنلاین) - تراکتور امسال در حالی شرایط خود را در لیگ برتر پیش می برد که برای رسیدن به قهرمانی تمام فاکتور های لازم را در اختیار دارد.