دیل بایرامی، - شرح آنلاین
۷۴۲مین سالگرد رسمی شدن زبان تورکی در خاورمیانه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

۷۴۲مین سالگرد رسمی شدن زبان تورکی در خاورمیانه

یول پرس، (شرح آنلاین) - ۱۳ مه سالگرد صدور فرمان محمد بئی قارامان اوغلو، پادشاه سلسله قارامانیان جهت رسمی شدن زبان تورکی است که همه ساله به عنوان دیل بایرامی و عید زبان تورکی در سراسر ترکیه جشن گرفته می شود.