رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ریاست جمهوری گرجستان - شرح آنلاین
۵۰۰ شکایت از نحوه برگزاری انتخابات گرجستان ارایه شده است ۰۸ آبان ۱۳۹۷

۵۰۰ شکایت از نحوه برگزاری انتخابات گرجستان ارایه شده است

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ریاست جمهوری گرجستان گفت : تاکنون ۵۰۰ شکایت در مورد نحوه برگزاری انتخابات به این کمیسیون ارائه شده است. شرح آنلاین – اسپوتینک: «آنا میکلادزه»روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران ، اظهار داشت: بیشترین شکایت رای دهندگان مربوط به توجه بیشتر اعضای کمیسیون های انتخاباتی به ادای وظایف انضباطی […]