رامین نظام خواه - شرح آنلاین
مجاهدت خبرنگاران آذربایجان شرقی برای مقابله با ویروس کرونا ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی خبر داد

مجاهدت خبرنگاران آذربایجان شرقی برای مقابله با ویروس کرونا

مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی از مجاهدت خبرنگاران و اهالی رسانه استان برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.