رضا پاک نهاد - شرح آنلاین
کف سازی ۱۵ هزار مترمربع از بازار تبریز با استفاده از مصالح بومی ۲۲ دی ۱۳۹۷

کف سازی ۱۵ هزار مترمربع از بازار تبریز با استفاده از مصالح بومی

شهردار منطقه هشت تبریز از کف سازی بیش از 15 هزار و 330 مترمربع از بازار تبریز با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد و 600 میلیون ریال از محل منابع شهرداری خبر داد.