رهبر حزب شهروند و توسعه جمهوری آذربایجان - شرح آنلاین
آمریکا برای منافع خودش اصول انسانی را زیر پا می گذارد ۲۸ آبان ۱۳۹۷

آمریکا برای منافع خودش اصول انسانی را زیر پا می گذارد

رهبر حزب شهروند و توسعه جمهوری آذربایجان گفت: تحریم های جدید آمریکا علیه ملت ایران و مورد هدف قرار دادن شهروندان ایرانی خلاف اصول انسانی است .