رهن و کرایه - شرح آنلاین
جذابیت صنعت اجاره‌داری در ایران به ویژه در پایتخت ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

جذابیت صنعت اجاره‌داری در ایران به ویژه در پایتخت

مهر ، (شرح انلاین) - اگرچه برخی صاحب نظران معتقدند برای کنترل بازار اجاره‌بها، چاره ای جز اجاره‌داری حرفه‌ای نیست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون تخصیص کمک دولتی، امکان سرمایه‌گذاری خصوصی در این بازار وجود ندارد.